Work Life Integration ako nový trend? (1.časť)

Work Life Integration ako nový trend? (1.časť)

Aj vy ste si v poslednej dobe všimli, že aj keď klesá nezamestnanosť, tak firmy čoraz ťažšie hľadajú nových ľudí? My sme si to všimli najmä v oblasti online marketingu. Donedávna bol tento jav „len“ vo forme fluktuácie medzi agentúrami. Prečo je tomu tak a čo robiť, aby zamestnanci chceli byť našou súčasťou po dlhé roky? Tento článok sa teda bude týkať najmä prostredia online marketingových agentúr, no niektoré princípy v článku sú určite platné všeobecne.

PREČO ODCHÁDZAJÚ KVALITNÍ ĽUDIA

Je to pár rokov dozadu (hádam aj takých 5-6), kedy nebolo nič nezvyčajné, že do niektorých agentúr, sme chceli ísť pracovať viac ako do iných. Či už ako prestíž alebo ako referenciu. A samozrejme, naučiť sa nové veci. Boli sme ochotní to podstúpiť aj za cenu nižšieho príjmu. Nižší príjem sa agentúry snažili kompenzovať rôznymi benefitmi a priateľskou atmosférou v kruhu mladých ľudí. Myslím, že to určitú dobu naozaj dobre fungovalo. Vymeniť dobre platenú prácu za horšie platenú pozíciu práve v takejto agentúre, ktorá mala a má fajn meno na trhu nebolo nič nezvyčajné. Veľa ľudí – online špecialistov – sa práve takto naučili nové veci a nadobudli nové (ak nie prvé) skúsenosti. Ale aj z nich väčšina z agentúry po roku či dvoch odišla.

Dôvodov je asi dosť a sú častokrát individuálne – pocit zmeny, nie je sa kam posunúť, lepšia ponuka… Alebo sa už naučili dosť a chcú to robiť pre seba vo vlastnom. Tento posledný trend je viditeľný poslednú dobu veľmi často. Juniori sa v agentúre “vycvičia”, zistia ako to celé funguje a nájdu si vlastných klientov. A agentúry ich neudržia. Strácajú kvalitných ľudí a zostáva väčšinou len pár ľudí s reálnymi skúsenosťami (tzv. „stálice“, seniori). A títo učia juniorov a proces sa točí dookola odznova. A tím juniorov asi nedokáže pre klienta spraviť toľko ako tím seniorov.

JE RIEŠENÍM EMPLOYER BRANDING?

Najskôr si zadefinujme, čo znamená Employer Branding. Najjednoduchšou definíciou je „proces ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov prostredníctvom budovania značky“. Je to vytváranie takého vzťahu so zamestnancami, aby sa stotožnili s hodnotami firmy a začlenili ju do svojho života.

Hlavným cieľom Employer Brandingu je vytvoriť taký imidž firmy, aby zamestnanci chceli pracovať práve u nás. Je určený pre veľké firmy, ale aj pre menšie. Nechýba tam však súvislosť s udržaním si súčasných zamestnancov? Firmy sa síce snažia udržať si súčasných zamestnancov rôznymi benefitmi. A väčšina ich má ozaj dosť. Dokonca sme to tak „prebenefitovali“, že teambuldingy, jazykové kurzy, káva či ovocie na pracovisku, sú už „must have“. Benefity ale nie sú všetko. Ako ukázal prieskum spoločnosti Profesia, tak vyše 63% respondentov by nebolo ochotných vymeniť mzdu za benefit. Celý prieskum o benefitoch nájdete tu. A tu sa takisto naskytuje nemenej dôležitá otázka: Aká je hranica medzi emloyer brandingom a brandingom? Je potrebné oddeľovať jedno od druhého? Podľa nás určite nie.

DOVIDENIA WORK LIFE BALANCE A VITAJ WORK LIFE INTEGRATION!

Work life balance všetci dobre poznáme. Znamená zosúladenie pracovného a osobného života. Je to rovnováha, ktorá je už určitú dobu trendom. Súčasná situácia si však vyžaduje niečo viac. Mala by to byť určitá integrácia osobného do pracovného života. Znie to možno desivo, ale nie je. Myšlienka pochádza z Indie a štúdie Microsoft Workplace 2020. V Indii je stále viac ľudí, ktorí prijímajú digitálne alebo flexibilné pracovné miesta miesto toho, aby oddelili prácu od súkromného života. V princípe to znamená harmóniu medzi 4 oblasťami:

  • Práca (30%)
  • Rodina (30%)
  • Komunita (20%)
  • Voľný čas pre seba (20%)

Tento koncept sa snaží o zmazanie hraníc medzi osobným a pracovným životom. Všetky oblasti života by mali byť prepojené a potom sa človek (zamestnanec) bude cítiť dobre.

A práve manažéri firiem sú v tej pozícii, aby vyššie spomenuté ľuďom buď umožnili alebo aby im v tom zabránili. V nasledujúcom článku si napíšeme ako dosiahnuť win win situáciu vo vzťahu manažér a zamestnanec. (Článok 6 pilierov Work Life Integration nájdete tu.)

Pridaj komentár