Work Life Integration ako nový trend? (2.časť)

Work Life Integration ako nový trend? (2.časť)

ALEBO AKO DOSIAHNUŤ WIN-WIN SITUÁCIU VO VZŤAHU ZAMESTNANEC A MANAŽÉR

1. VYTVORIŤ PROSTREDIE PODPORY

Všetci poznáme vetu „ľudia neodchádzajú z firiem, ale od manažérov“. A je to tak – výskum spoločnosti Gallup poukázal na to, že až 50% zamestnancov odchádza od manažérov a nie od firmy. Prieskum v tomto článku identifikoval 4 črty úspešných manažérov:

  • Sú čestní a transparentní
  • Podporujú zamestnancov
  • Uznávajú talenty a podporujú seniorov (čiže silné stránky firmy)
  • Sú empatickí

A úprimne – už ste niekedy zarobili z firemného meetingu, porady či z vypracovania správy? Celé obraty a zisky sú o ľuďoch a tým pádom aj o riadení ľudí. A o humanistickom štýle riadenia. Prostredie podpory sú všetky malé veci, ktoré zamestnanca podporia a skvalitnia jeho život. Je to napríklad bonus pre budúcu mamičku, príspevok pre mamičku s malým dieťaťom, platiť rekvalifikačné kurzy zamestnancom (a následné zvýšenie platu), podpora záľub zamestnancov (nemyslíme teambuildingy), apelovanie na vyčerpanie dovolenky a oddych a ďalšie.

2. ROVNOVÁHA MEDZI RODINOU A PRÁCOU

WFHN (Work, Family & Health Network) vypracovalo štúdiu, kde sú skúmané vzťahy medzi prácou, rodinou a zdravím. Výskum zistil, že zamestnanci, ktorí pracovali pod manažérmi podporujúcimi rodinu majú menší sklon ku konfliktom, sú s prácou viac spokojní, nechcú meniť zamestnanie a majú vyššie hodnoty fyzického a psychického zdravia. Takisto mali namerané lepšie hodnoty počas spánku ako aj jeho vyššiu kvalitu.

Vychádzajme teda z faktu, že všetci zamestnanci majú rodinu. Či je veľká alebo je to len malá andulka, tak každý má niekoho, na kom mu záleží. A to ako sa cíti rodina ovplyvňuje človeka v práci. Akceptujme ju a netvárme sa, že mladí a bezdetní ľudia nám obetujú všetok čas, lebo „nemajú deti“. Zdôrazňujme zamestnancom časovú flexibilitu práve v súvislosti s priestorom na rodinu alebo ten priestor vytvorme!

Tipy Work Life Integration:

Skráťme zamestnancom pracovný čas a nechajme ich urobiť časť práce z domu (napríklad emaily)

Vytvorme priestor, aby mohli za rodičmi prísť po škole deti a robiť si napríklad úlohy

Nechajme zamestnancov pracovať niektorú časť roku mimo kancelárie

3. ZMYSEL ŽIVOTA V PREPOJENÍ S PRÁCOU

Iný výskum zase poukázal na zmysel v živote ľudí. Je to súhrn činností vďaka ktorým má človek pocit, že jeho život má zmysel, význam a nie jena svete zbytočný. A súčasťou tohto zmyslu je aj práca, ktorú vykonávame.

Poznáme tu dve roviny:

  • Náš zmysel života ako manažéra
  • Zmysel života zamestnancov

Ide o vzájomné prepojenie a o to, aby sme neboli prekážkou v zmysle života zamestnancov, ale robili ich život lepším. Neodčleňovať zamestnancov od rodiny a nezačleňovať ich len do kolektívu práce. Rozprávať sa so zamestnancami a zisťovať čo ich robí šťastnými. Nedávať im napríklad zbytočnú prácu, prípadne prácu mimo ich zamerania.

4. FLEXIBILITA PRACOVNÉHO ČASU

A tým nemyslíme povedať „môžeš prísť kedy chceš“, ale od deviatej do tretej musíš byť v kancelárii. A keď odíde zamestnanec o tretej, tak sa ho nepýtať či má poldňa dovolenky 🙂 (lebo pravdepodobne nevieme, kedy prišiel). Dôverujme zamestnancom v tom, že svoju prácu chcú robiť a že si ju spravia poriadne. Zamestnanci ani nepotrebujú mať každý deň stretnutie s tímom. Jedno stretnutie s tímom a jedno celofiremné stretnutie za týždeň stačí až priveľmi. Určte si na to napríklad pondelky, kedy sa zamestnanci pripravujú na celý týždeň.

5. ZA PRÁCU SA PLATÍ PENIAZMI

Peniaze nie sú všetko. Je to pravda, ale aj klišé. Neurobia nás síce šťastnými, ale pomôžu nám k spokojnosti. Zamestnanci častokrát žijú v strese z hypotéky, prenájmu alebo ďalších výdavkov. Veľa času v práci potom trávia premýšľaním nad finančným manažmentom svojho života. Ohodnoťme zamestnancov adekvátne a nežime z prežitku, že benefity a to, že sme to predsa MY im zaplatí výdavky a zaručí spokojnosť.

6. POĎAKUJME

Toto asi väčšina manažérov robí, ale nedá sa to neuviesť ako posledný bod. Zamestnanci to robia pre náš biznis a pre naše sny. My máme sen, nápad, (a niekedy aj) prostriedky. A oni ho na základe toho uskutočňujú. Poďakujme im za to.

Dnešná generácia mladých ľudí (milénianov a mladších) si podľa Forbes vyberá prácu, ktorá podporuje ich spôsob života, resp, život, ktorí žijú mimo pracovnej doby. Ak sa pokúsime začleniť niektoré z pravidiel, tak možno niektorých zamestnancov udržíme aj dlhšie ako dva či tri roky.

Na záver je však dôležité spomenúť, že daný spôsob fungovania firmy nemusí byť vhodný pre každého. Správni a dobrí HR manažéri to však vedia posúdiť prípadne navrhnúť možnosti a varianty. Tak, aby mal každý zamestnanec vyskladaný vlastný model spokojnosti. 🙂

Pridaj komentár