0948 450 572

Čo je vykresľovanie v jazyku JavaScript (JavaScript rendering)?