Search intent: Pochopenie a plnenie zámeru vyhľadávania

Search intent: Pochopenie a plnenie zámeru vyhľadávania

Google katalogizuje informácie celého sveta a jeho cieľom je podávať používateľom najrelevantnejší výsledok pre ich dopyt, a teda čo najlepšie odpovede na „otázky“ používateľov. V praxi môže byť pochopenie toho, čo vaše cieľové publikum vyhľadáva a prečo, predpokladom úspešného SEO a PPC. Ako však efektívne analyzovať a plniť skutočný zámer vyhľadávania (search intent)?

Analýza zámerov: informačné, navigačné, investigatívne, transakčné

Pravdepodobne ste sa už stretli s rozdelením zámerov na informačné, navigačné, investigatívne (komerčné) a transakčné. Informácie o týchto zámeroch môžete získať priamo zo SERP (Search Engine Result Pages). Pri ich analýze vám môžu pomôcť odpovede na otázky, ako napríklad:

 • Zobrazuje sa „featured snippet“ (odporúčaný úryvok z webu)?
 • Zobrazuje sa vedomostný graf?
 • Existujú odkazy na stránku?
 • Je zámer vo svojej podstate navigačný? Snažia sa používatelia dostať na konkrétnu webstránku?
 • Ide o transakčný zámer? Zobrazuje sa množstvo reklám?
 • Zobrazuje sa vo výsledkoch veľa stránok s produktmi?
 • Zobrazuje sa panel s produktami?
Google SERP panel s produktami featured snippet - porozumenie search intent

Search intent do hĺbky

Typy zámerov môžete síce zistiť priamo z vyhľadávania, avšak, čo je zaujímavé, daný SERP nemusí mať nevyhnutne jeden typ zámeru. Je pravdepodobné, že v skutočnosti existuje niekoľko typov zámerov. A práve tomu sa Google aktívne snaží lepšie porozumieť. Usporiadal súťaž pre skupinu dátových vedcov so zámerom zistiť, či je možné zostaviť model, ktorý by dokázal presne predpovedať tieto zámery aspárovať ich s obsahom.

Model sa mal zamerať na a identifikovať atribúty štyroch základných kategórií:

Informácie o otázke

 • Porozumenie zámeru „pýtajúceho sa“
 • Očakáva sa krátka odpoveď?
 • Pýta sa na fakty?
 • Je odpoveď všeobecne známa a akceptovaná?
 • Zaujímavá pre ostatných?
 • Zaujímavá pre samotného človeka čo ju vyhľadáva?
 • Ide vôbec o otázku?
 • Má viacnásobný úmysel?
 • Vyhľadáva názory, mienky?
 • Dobre napísaná?

Typ otázky

 • Dôsledok
 • Definícia
 • Subjekt
 • Inštrukcie
 • Postup
 • Vysvetlenie dôvodu
 • Pravopis

Informácie o odpovedi

 • Užitočnosť odpovede
 • Úroveň informácií
 • Pravdepodobnosť
 • Relevantnosť
 • Spokojnosť

Typ odpovede

 • Inštrukcie
 • Postup
 • Vysvetlenie dôvodu
 • Ako dobre je napísaná?

Je dobré poznamenať, že tieto sú len základné atribúty otázok a odpovedí a že v skutočnosti to ide oveľa viac do hĺbky.

Kontrolný zoznam zámerov vyhľadávania

Moz.com pripravil kontrolný zoznam, ktorý je užitočný najmä pri počiatočných krokoch v rámci porozumenia zámeru vyhľadávania a jeho následného plnenia/naplnenia.

Porozumenie zámeru vyhľadávania

 1. Odhaľte SERP zámer – Aký je primárny SERP zámer? Aký je sekundárny SERP zámer?
 2. Spíšte si všetky vlastnosti a atribúty SERP. Obsahujú výsledky veľa obrázkov či videí? Sú výsledky iné, ako ste si mysleli, že budú? Zapíšte si to!
 3. Čítajte a aktívne konzumujte obsah, urobte si poznámky o poradí URL adries. Ak to myslíte s kľúčovým slovom vážne, musíte vedieť aký obsah sa nachádza v SERP.
 4. Používajte MozBar. Dozviete sa rýchlo Domain Authority a aj približný počet spätných odkazov.
MozBar vo výsledkoch vyhľadávania - porozumenie search intent

Plnenie/naplnenie zámeru vyhľadávania

 1. Stanovte si cieľ stránky.
 2. Načrtnite si ľahko preskenovateľný rámec obsahu (scannable framework) – čoraz viac používateľov vyhľadáva na smartfónoch, zároveň všeobecne klesá úroveň našej pozornosti. Preto je cieľom udržať používateľa na stránke prispôsobením obsahu, aby bol ľahko čitateľný (skenovateľný). Vygenerujte si 10-20 nadpisov a tie nevyužité použite na vaše sociálne siete. Rozdeľte text titulkami a okom rozpoznateľnými podtitulkami, použite obrátenú pyramídu a poskytnite najdôležitejšiu informáciu ako prvú, vytvorne stručný súhrn toho, čo sa na stránke nachádza (Google to veľmi rád dáva do featured snippetov), vyhnite sa zbytočným slovám, využite multimédiá (obrázky a videá) a poskytnite obsah vo viacerých formách (audio, video, pretože nikdy neviete čo práve váš návštevník robí, možno ide na prechádzku a chce počúvať zvuk). A určite im dajte na výber ďalšie relevantné kroky, ktoré môžu urobiť po dočítaní či dosledovaní vášho obsahu. Či už je to ďalší článok alebo iný obsah, taký ktorý prirodzene vyplýva z pozície, v ktorom sa nachádzajú.
 3. Uistite sa, že disponujete CTA – Call To Action prvkom (Výzva na akciu).

Tieto kontrolné kroky sa časom stanú automatickým postupom, ktorým budete môcť rýchlo a efektívnejšie vyhodnotiť výsledné stránky vyhľadávania, aby ste ich mohli zacieliť, zoradiť a pri zohľadnení ďalších moderných SEO faktorov, napokon aj uspieť vo vyhľadávaní.

Zdroj: https://moz.com/blog/understanding-fulfilling-search-intent

Pridaj komentár